Elektronisch factureren

Koppeling met eVerbinding instellen in SnelStart

Omschrijving

Na het registreren van uw account bij eVerbinding, kunt u de instelling in SnelStart maken om de koppeling te activeren. Dit doet u als volgt:

Uitroepteken_test2

Het maken van de instellingen voor Everbinding kan uitsluitend gebeuren door de hoofdgebruiker of een accountant met de juiste rechten in de administratie.

Uitleg

Koppeling met eVerbinding instellen

Bent u nog ingelogd op de website van eVerbinding en heeft u de sleutels op het scherm, dan kunt u direct naar stap 5.

  1. Log in op de website van eVerbinding;
  2. Ga in het menu links naar Mijn Account;
SF000002268_afbeelding_001

3. Klik op de tekst Softwarekoppelingen;

4. Klik op de koppeling om de gegevens te bekijken (sleutels);

SF000002268_afbeelding_005

5. Klik op de knop Snel Verbinden om alle noodzakelijke gegevens in één keer te kopiëren;

6. Open uw administratie en ga naar het tabblad Administratie;

7. Klik op de knop Instellingen om het instellingenvenster te openen;

8. Klik in het menu aan de linkerkant op de optie eVerbinding onder Facturen;

9. Klik op de knop Plakken en de onderstaande gegevens worden direct in de juiste velden geplakt;

    • E-mailadres (van uw account bij eVerbinding)
    • Klant Key
    • Klantgeheim
rtaImage-8

10. Het Bedrijfs-ID wordt niet gekopieerd en vindt u op uw bedrijfspagina;

SF000002268_afbeelding_003

11. Test de verbinding met de knop Verbinding testen;

12. Bewaar de instelling met de knop Opslaan;

Let op: U kunt nu zelf een begindatum invoeren bij het instellen van de eVerbinding. Dit kunt u invoeren bij de optie Download facturen vanaf. Alleen facturen vanaf die datum zullen dan middels eVerbinding worden ingelezen in uw administratie.