Boekingen importeren vanuit een CSV bestand in SnelStart 12

Vanaf InKaart kun je boekingen importeren in je administratie. Hoe je dit doet, vind je in dit artikel.

  • Maak altijd eerst een back-up van je administratie voordat je start met het importeren van gegevens.
  • Door de omvangrijke mogelijkheden van importeren kunnen wij hierbij telefonisch geen ondersteuning bieden. Wij adviseren je hiervoor contact op te nemen met een SnelStart ImplementatiePartner.


Het is van belang dat je importbestand voldoet aan de juiste eisen. Het moet beschikken over de juiste kolomnamen op de eerste regel van het bestand en voor sommige velden geldt een slechts beperkt aantal invulmogelijkheden. Het kan zijn dat je alleen een tekstbestand heb. In dit stappenplan leggen we je uit hoe je dit bestand kunt importeren. Bij het importeren van boekingen is het van groot belang dat de boekingen op de juiste manier in het importbestand zijn opgenomen. Voor een verkoopboeking met btw dient de boeking uit minimaal 3 regels te bestaan:

1. De hoofdboeking: op grootboekrekening 1300
2. De omzetboeking: op grootboekrekening XXXX
3. De btw-boeking: op btw-rekening XXXX

Bij elke boeking krijgen alle regels die bij dezelfde boeking horen dezelfde boekingscode. Bij het importeren van inkoop- en verkoopboekingen is het daarnaast van belang dat de bijbehorende leveranciers en/of klanten (met relatiecode) al wel aanwezig zijn in de administratie.

Voorbeeldbestand 
Het voorbeeldbestand bevat een aantal kolommen met veldnamen die gelijk zijn aan de veldnamen die in SnelStart geïmporteerd kunnen worden. Het bestand bevat een vijftal voorbeeldboekingen, waarvan boekingen met en zonder btw. In het voorbeeldbestand worden daarnaast de relatiecodes 2,3 en 4 gebruikt. Na het importeren kun je de boekingen controleren in de dagboeken Kas, Verkoop, Inkoop en Memoriaal.

Klik op de onderstaande link om het importbestand te downloaden en sla het importbestand op in een map op je computer. Open vervolgens SnelStart 12 en maak een nieuw importprofiel zoals in het onderstaande stappenplan beschreven.

Voorbeeld importbestand

1. Een nieuw importprofiel maken

  1. Zorg dat je het importbestand hebt opgeslagen in een map op je computer.
  2. Ga naar Boekhouden → Importeren.
  3. Kies in het submenu voor Nieuw importprofiel maken.
SF000001615_afbeelding_001-1

4. Kies in het keuzeveld Tabel in SnelStart voor Boekingen.

SF000001615_afbeelding_002-1

5. Klik op Volgende onder in het scherm.

6. Klik op Bladeren om het te importeren bestand op te zoeken.

7. Zoek het bestand en selecteer het. Klik op Openen.

SF000002529_afbeelding_005

8. Klik op Velden definiëren en stel de brontabel correct in.

9. Kies de Te importeren tabel dit is het blad in het importbestand waarop de gegevens staan.

SF000002529_afbeelding_006

10. Klik op Volgende onder in het scherm.

In het volgende scherm staan aan de linkerkant alle velden waarin je informatie kunt importeren. In het midden staan de te importeren velden in je importbestand. Als je het voorbeeldbestand hebt gebruikt, dan komen de velden aan de linkerkant precies overeen met de veldnamen in het bestand en worden ze direct goed gekoppeld. Je zult door middel van de plusjes de te gebruiken velden handmatig moeten koppelen aan de te importeren velden.

SF000002529_afbeelding_007

Rechts in het scherm zie je het resultaat. Dat zijn de gegevens per regel in het importbestand. Deze gegevens zullen worden geïmporteerd.

SF000002529_afbeelding_008

Als alle regels zijn gekoppeld kan je starten met het importeren. Volg de stappen hieronder.

2.  Boekingen importeren

  1. Klik op Volgende onder in het scherm.
  2. Kies welke opslagmogelijkheid je wilt gebruiken: Het importprofiel opslaan en uitvoeren.
  3. Klik op Voltooien onder in het scherm.
  4. De gegevens uit het importbestand worden nu geïmporteerd in SnelStart.