fldRelatiecode bij relaties importeren

Omschrijving

Een klant of een leverancier heeft altijd een nummer of code. Dit nummer is zichtbaar in de klanten- of leverancierskaart.

  • Het veld fldRelatiecode is een verplicht veld bij het importeren van klanten of leveranciers, het bevat de sleutelwaarde van de tabel. Elke regel in het importbestand moet dus ook een waarde bevatten voor dit veld;
  • Het veld fldRelatiecode mag uitsluitend cijfers bevatten. Bij het importeren van alfanumerieke tekens komt er een foutmelding tijdens het importeren;
  • Het veld fldRelatiecode vult het veld 'Klantcode' in de klantenkaart of het veld 'Leverancierscode' in de leverancierskaart.
SF000001554_afbeelding_001

Uitleg

Het eigen klantnummer

Uw eigen bedrijfsgegevens zijn ook ondergebracht onder een klantnummer. Als u dit niet heeft gewijzigd, is dit altijd het klantnummer 1. Deze gegevens kunt u niet importeren.

Uitroepteken_test-4

Het importbestand mag NOOIT het klantnummer van de eigen klant bevatten!