fldNaam bij relaties importeren

Omschrijving

De naam van de klant of leveranciers wordt ingevuld in het veld Naam. Dit is het veld fldNaam in het importbestand.

  • Het veld fldNaam is een verplicht veld bij het importeren van klanten of leveranciers. Elke regel in het importbestand moet dus ook een waarde bevatten voor dit veld;
  • Het veld fldNaam mag zowel cijfers als letters en leestekens bevatten;
SF000001555_afbeelding_001

Tips & Tricks

Als een regel in het importbestand geen gegevens bevat in de kolom fldNaam, dan krijgt u bij het importeren de volgende melding: 'Geen data voor verplichte velden fldNaam'