fldLandID en fldCorrespondentieAdresLandID bij relaties importeren

Omschrijving

Het veld fldLandID vult het veld Land in de klanten- of leverancierskaart. Het veld fldCorrespondentieAdresLandID zet het land neer bij het correspondentieadres van de klant.

  • De velden fldLandID en fldCorrespondentieAdresLandID kunnen op drie manieren gevuld worden, te weten:
    1. De naam van het land. Als de ingevoerde naam voorkomt in de lijst met Landen in uw administratie, dan wordt de betreffende naam overgenomen. Komt de naam niet precies overeen, dan wordt automatisch Nederland ingevuld;
    2. De landcode van het land;
    3. Het CBS-nummer van het land;
  • Het veld fldLandID vult het veld 'Land' in de reguliere adresgegevens van de klant of leveranciers;
  • Het veld fldCorrespondentieAdresLandID vult het veld 'Land' in de klanten- of leverancierskaart als u een apart correspondentieadres heeft ingesteld.
SF000001556_afbeelding_001

Uitleg

Dit veld kan zowel cijfers als letters en leestekens bevateen.


Gerelateerde onderwerpen

Klanten importeren

Leveranciers importeren