fldKrediettermijn bij relaties importeren

Omschrijving

Het veld fldKrediettermijn vult het veld betalingstermijn in de klanten- of leverancierskaart. Het aantal dagen dat hier wordt ingevuld is het aantal dagen waarbinnen een factuur moet worden voldaan. De vervaldatum van de factuur is de factuurdatum + het aantal dagen betalingstermijn.

  • Het veld fldKrediettermijn is geen verplicht veld;
  • Dit veld mag uitsluitend cijfers bevatten

Gerelateerde onderwerpen

Klanten importeren

Leveranciers importeren