Het veld fldCorrespondentieAdresPostcode bij importeren van relaties

Omschrijving

1008_fldNaam-3
  • Het veld fldCorrespondentieAdresPostcode is geen verplicht veld bij het importeren van klanten of leveranciers;
  • Het veld fldCorrespondentieAdresPostcode vult het veld Postccode bij een afwijkend correspondentieadres in de klanten- of leverancierskaart;

Bevat dit veld een andere waarde dan het veld fldPostcode, dan wordt het vinkje bij 'Afwijkend correspondentieadres' geactiveerd. Dit gebeurt ook als u hier geen informatie invult.

Als u geen gebruik maakt van het afwijkende correspondentieadres, dan is het van belang dat u het veld fldCorrespondentieAdresPostcode vult met dezelfde waarde als het veld fldPostcode.

Uitleg

Dit veld kan zowel cijfers als letters en leestekens bevatten.