Het veld fldCorrespondentieAdresContactpersoon bij importeren van relaties

Omschrijving

  1. Het veld fldCorrespondentieAdresContactpersoon is geen verplicht veld bij het importeren van klanten of leveranciers;
  2. Het veld fldCorrespondentieAdresContactpersoon vult het veld Contactpersoon bij een afwijken correspondentieadres in de klanten- of leverancierskaart;

Bevat dit veld een andere waarde dan het veld fldContactpersoon, dan wordt het vinkje bij Afwijkend correspondentieadres geactiveerd. Dit gebeurt ook als u hier geen informatie invult.

Als u geen gebruik maakt van het afwijkende correspondentieadres, dan is het van belang dat u het veld fldCorrespondentieAdresContactpersoon vult met dezelfde waarde als het veld fdlContactpersoon.

Tips & Tricks

Dit veld kan zowel cijfers als letters en leestekens bevatten.

Gerelateerde onderwerpen

Klanten importeren