Voorbeeldbestanden voor klanten importeren

Omschrijving

Om zelf te testen met het importeren van klanten kunt u gebruik maken van de onderstaande voorbeeldbestanden. De voorbeeldadministratie is geschikt voor het importeren van het voorbeeldbestand met te importeren klantgegevens.

De voorbeeldadministratie

De voorbeeldadministratie bevat een aantal klanten en leveranciers en is verder leeg. Er is een bankrekening aangemaakt met een Europees Incassocontract en voor voor enkele klanten is een doorlopende machtiging ingesteld. De voorbeeldadministratie kunt u in SnelStart toevoegen door te kiezen voor de knop toevoegen en dan voorbeeld administratie. 

Het voorbeeld importbestand

Het voorbeeldbestand bevat een aantal kolommen met veldnamen die gelijk zijn aan de veldnamen die in SnelStart geïmporteerd kunnen worden. De velden die voor het importeren van klanten verplicht zijn, zijn rood gemarkeerd. De overige velden zijn groen gemarkeerd.

Het bestand bevat een aantal voorbeeldklanten, waarbij verschillende velden zijn ingevuld. Na het importeren kunt u die klanten controleren via het tabblad Relaties en de knop Klanten.

  1. Klik op de onderstaande link om het importbestand te downloaden;
  2. Sla het importbestand op in een map op uw computer;
  3. Open SnelStart 12 en open de voorbeeldadministratie die u zojuist heeft teruggezet;
  4. Maak een nieuw importprofiel zoals in het voorgaande stappenplan beschreven;

Download het voorbeeld importbestand