Gebruikers- en rechtenbeheer in SnelStart 12 (2)

Vanaf het pakket inStap kun je gebruikers- en rechtenbeheer instellen in versie 12.

In het vorige artikel 'Gebruikers- en rechtenbeheer vanaf SnelStart 12.3' hebben we de algemene zaken van het nieuwe gebruikers- en rechtenbeheer uitgelegd. Dit waren dingen die voor iedere hoofdgebruiker van SnelStart 12 van toepassing zijn. Maar hoe zit het nu met hoofdgebruikers die een aantal medewerkers hebben die ook met SnelStart werken?
Er moet dan gewerkt worden met meerdere gebruikers die SnelStart kunnen activeren. Daarnaast moeten zij toegang en rechten krijgen om administraties te openen en erin te werken.

Wanneer is er sprake van meerdere gebruikers? We spreken van meerdere gebruikers (multi-user) in één van de onderstaande situaties:

  • Situatie 1: je beschikt over een Windows Licentie (losse boek- en notamodules) en je hebt één licentie voor één werkplek waarop meerdere medewerkers werken;
  • Situatie 2: je beschikt over een Windows Licentie (losse boek- en notamodules) en je hebt meer licenties voor meer werkplekken waarop meerdere medewerkers werken:
  • Situatie 3: je beschikt over een Online Licentie (SnelStart inStap t/m inZicht en Accountant) en je wilt met meerdere medewerkers met SnelStart werken.

Hoe gaat SnelStart 12 om met meerdere gebruikers?
Hieronder gaan we stap voor stap uitleggen waar je mee te maken krijgt als je met SnelStart gaat werken met meerdere werknemers. Daarnaast vertellen wij je wat er gebeurt bij het openen van administraties en vooral wat je hierbij zelf wel en niet moet doen.

Voor elke medewerker een eigen SnelStartID
In elk van de bovenstaande situaties is er sprake van meerdere medewerkers die al dan niet gelijktijdig* in een administratie werken. Vanaf SnelStart 12 maak je voor elke medewerker, die voor jou met SnelStart werkt, een extra gebruiker aan. Deze extra gebruikers vallen onder het account en krijgen een eigen SnelStartID, bestaande uit een eigen e-mailadres en wachtwoord. Met dit SnelStartID logt de extra gebruiker in in SnelStart en gebruikt dan hetzelfde pakket als de hoofdgebruiker. Een extra gebruiker aanmaken? Lees meer...

*) Als meerdere gebruikers tegelijk in dezelfde administratie werken dien je gebruik te maken van een administratie op een SQL-dataserver of en Online Administratie.

Extra gebruiker: standaard of beheerder?
Bij het aanmaken van extra gebruikers zijn er twee mogelijkheden. De gebruiker krijgt standaard- of beheerdersrechten. Afhankelijk van de verkregen rechten kan de betreffende gebruiker gebruik maken van de volgende programma-onderdelen:

0-5


Rechten voor gebruikers in administraties
Alle extra gebruikers, zowel standaard als beheerder, krijgen automatisch toegang* tot alle administraties die eigendom zijn van het account en krijgen ook alle rechten in deze administraties. Zij mogen hierin dus alle administratieve handelingen verrichten. Per gebruiker kunnen in een administratie de rechten eventueel beperkt worden of de toegang geheel geblokkeerd.

*) Behalve bij bestaande (mdb-formaat) administraties waarin op administratieniveau al gebruikers aanwezig zijn!

Praktijkvoorbeelden
Na het behandelen van het theoretische gedeelte vind je hieronder een aantal praktijkvoorbeelden. Klik op het voorbeeld dat voor je van toepassing.

Een nieuwe administratie beginnen met SnelStart 12;

Gebruikers- en rechtenbeheer van 11 naar 12 zonder gebruikers

Gebruikers- en rechtenbeheer van 11 naar 12 met gebruikers