Abonnementen

Lay-out voor abonnementsfactuur

Omschrijving

Vanaf SnelStart inBalans kunt u abonnementsfacturen maken. Hierbij geeft u telkens in de orderregel de abonnementsperiode aan. Dit is echter veel werk, omdat de factuur elke periode moet worden aangepast. Het is daarom handiger om een speciaal factuursjabloon te gebruiken.

In het onderstaande stappenplan leggen wij uit hoe u een speciale factuurlay-out maakt voor de abonnementsfacturen.

Uitleg

Een nieuw sjabloon aanmaken

 1. Ga naar het tabblad Facturen en klik op de knop Verkoopsjablonen;
 2. Klik op de knop Nieuw onderin het onderhoudsvenster;
 3. Vul in het veld Omschrijving een duidelijk herkenbare naam in voor dit sjabloon, bijvoorbeeld Abonnementsfactuur;
 4. Pas eventueel nog andere velden aan in het kader Algemeen (alleen indien nodig);
 5. Sla het sjabloon op met de knop Opslaan onderin het scherm.
SF000002076_afbeelding_001

Een nieuw aangemaakt sjabloon bevat nog geen lay-out voor de beschikbare verkoopdocumenten. Er moet eerst een lay-out worden toegevoegd, voordat het sjabloon kan worden gebruikt. In het onderstaande voorbeeld voegen we een lay-out toe voor de factuur, ook voor de overige verkoopdocumenten werkt dit op dezelfde manier.

Een lay-out toevoegen voor de factuur

 1. Klik in de tabel Opmaak op de regel voor de verkoopfactuur om deze te selecteren;
 2. Klik op de knop Opmaak kopiƫren;
 3. Kies in het pop-upvenster voor de optie Basis-/voorbeeld;
 4. Selecteer in de lijst de gewenste lay-out. Als u het niet zeker weet kiest u voor Basis Factuur;
 5. Klik op de knop Kopieer opmaak;
 6. Sla het verkoopsjabloon nogmaals op met de knop Opslaan.
SF000002076_afbeelding_002


De velden voor het weergeven van de abonnementsperiode

In de nieuw aangemaakte Basis opmaak, ziet u in de kop van de factuur (aan de rechterzijde) de velden voor het weergeven van de abonnementsperiode staan.

SF000002076_afbeelding_005

image-1

Uitroepteken_test

Vanaf de versie 12.20 zijn deze velden standaard in het nieuw aangemaakte sjabloon aanwezig.

Tips & Tricks

De lay-out van de factuur kan eventueel ook handmatig worden aangepast door het plaatsen van een formule. Hieronder treft u de formule aan voor het weergeven van de abonnementsperiode en om hoeveel tijd de factuur wordt gemaakt:

 • "Afrekening "&[Hoofd].[fldAbonnementIntervalAantal]&" "&[Hoofd].[fldAbonnementsPeriode]&" abonnement over de periode "&[Hoofd].[fldAbonnementsPeriodeBegindatum]&" tot "&[Hoofd].[fldAbonnementsPeriodeEinddatum]&"."

Wilt u ook op de factuur weergeven hoe vaak het betreffende abonnement al is gefactureerd, gebruik dan de onderstaande formule:

 • "Abonnementsafrekeningnummer"&[Hoofd].[fldAbonnementGefactureerdAantal]&"."


Gerelateerde onderwerpen

Formules gebruiken in de factuuropmaak