Boekjaar afsluiten

De jaarafsluiting terugdraaien

Omschrijving

Als u een boekjaar heeft afgerond, dan sluit u het betreffende boekjaar af. Er wordt dan een nieuw boekjaar aan uw administratie toegevoegd en hierin wordt een beginbalans gemaakt. Deze bevat de eindcijfers van het voorgaande boekjaar.
Een jaarafsluiting die u maakt in SnelStart is nooit helemaal definitief. U kunt deze dan ook weer ongedaan maken als dat nodig is. Dit doet u als volgt:

Uitleg

Boekjaar afsluiten ongedaan maken

  1. Controleer in de titelbalk of u in het nieuwe boekjaar werkt;
  2. Ga naar menu Boekhouden en klikt op Boekjaar afsluiten;
  3. Klik op de knop 'jaarafsluiting 20xx terugdraaien';

De beginbalans in het nieuwe boekjaar wordt nu verwijderd. Indien hier gegevens op staan die u nodig heeft bij het opnieuw invoeren van uw beginbalans, maak dan eerst een kopie van uw administratie. U kunt hierin altijd terugkijken hoe de beginbalans was.


Gerelateerde onderwerpen

Boekjaar afsluiten - Algemene informatie;

Boekjaar wisselen;