Boekjaar afsluiten

Boekjaar afsluiten - Definitieve beginbalans maken

Omschrijving
Zolang de gegevens van de definitieve beginbalans nog niet volledig bekend zijn, is er altijd een verschil dat wordt tegengeboekt op de tussenrekening balans. Bij aanvulling van de tijdelijke balansboeking verdwijnt dit verschilbedrag:

Uitleg

Stappenplan: Definitieve beginbalans maken / boekjaar afsluiten

 1. Ga naar menu Boekhouden en kies voor Boekjaar afsluiten;
 2. Selecteer de gewenste optie 'Alle balansrekeningen':
 3. Klik op de knop 'Jaar 20xx afsluiten';
 4. Bevestig uw keuze met 'Ja';
 5. Ga naar menu Boekhouden en kies voor Boekhouden;
 6. Open het dagboek Tussenrekening balans (2100);
 7. Selecteer de boeking van de Beginbalans, op datum 01-01-20xx;
 8. Dubbelklik (met uw linkermuisknop) in het grijze gedeelte onder de laatste boekingsregel om een nieuwe regel toe te voegen.
 9. Bij Grootboekrekening selecteert u de grootboekrekening (bijvoorbeeld Eigen vermogen, Winst boekjaar, Kapitaal, etc.)waarop de post moet worden geboekt.
 10. In de kolom Tegoed vult u het tegoed in of bij Schuld noteert u de schuld.
 11. Nadat u alle tegoeden en schulden heeft ingevoerd dient het Saldo van de boeking nul te zijn.
 12. Is dit niet het geval dan kan het zijn dat er een bedrag onjuist is ingevoerd of vergeten.
 13. Met de knop 'Opslaan' slaat u de beginbalans op.


Gerelateerde onderwerpen

Boekjaar afsluiten

Resultaatboeking maken

Jaarafsluiting terugdraaien

Definitieve beginbalans maken