Gebruikers en rechten

Administratie uitwisseling tussen accountant en client

Omschrijving

Het komt regelmatig voor dat er uitwisseling van administraties plaatsvindt tussen accountants en cliënten. Met de invoering van het nieuwe beveiligingsmodel en het bijbehorende gebruikersbeheer in SnelStart 12 is het uitwisselen van administraties of back-ups niet meer altijd zonder meer mogelijk. Hieronder vindt u een aantal situaties. Bekijk welke voor u van toepassing is.

Periodeuitwisseling gebruiken

Als u als SnelStart gebruiker door uw accountant uw administratie laat controleren, dan is hiervoor speciaal de optie periodeuitwisseling beschikbaar. Hiermee stuurt u een deel van uw administratie naar uw accountant en terwijl hij de controle doet, kunt u ook gewoon verder werken. Bij periodeuitwisseling is er ook geen sprake van enige vorm van gebruikersbeheer, dus uw accountant kan ALTIJD de periodeadministratie openen.

Geen periodeuitwisseling gebruiken?

Maakt u geen gebruik van periodeuitwisseling, dan is er een aantal verschillende mogelijkheden voor uitwisseling tussen accountant en cliënt.

Uitleg

Ik heb een online administratie

Als u gebruik maakt van de online administratie, dan kunt u uw accountant (of een andere externe gebruiker) toegang geven tot uw administratie. Op het moment dat u dit doet, verschijnt uw online administratie in de overzichtslijst bij degene die u toegang hebt gegeven. Zij kunnen dan de administratie openen en erin werken. Het heen en weer sturen van bestanden is dan overbodig geworden.

Accountantskantoor toegang geven tot online administratie

Externe gebruiker toegang geven

Ik stuur altijd een back-up naar mijn accountant

Als u gebruik maakt van back-ups om uw administratie beschikbaar te maken voor uw accountant, dan is het van het grootste belang dat u uw accountant toegang geeft tot uw administratie. Dit dient u te doen voordat u de back-up van de administratie maakt. Het toegang geven hoeft u slechts eenmalig te doen. In elke volgende back-up die u maakt, zal uw accountant gewoon toegang hebben.

Accountantskantoor toegang geven tot administratie

Externe gebruiker toegang geven


Ik stuur altijd mijn administratie naar mijn accountant

Als u uw hele administratie opstuurt naar uw accountant, dan is het van het grootste belang dat u uw accountant toegang geeft tot uw administratie. Dit dient u te doen voordat u de administratie opstuurt. Het toegang geven hoeft u slechts eenmalig te doen.

Accountantskantoor toegang geven tot administratie

Externe gebruiker toegang geven

Ik stuur altijd een kopie van mijn administratie naar mijn accountant

ls u een kopie van uw administratie opstuurt naar uw accountant, dan is het van het grootste belang dat u uw accountant toegang geeft tot uw administratie. Dit dient u te doen voordat u de administratie kopieert en opstuurt. Het toegang geven hoeft u slechts eenmalig te doen.

Accountantskantoor toegang geven tot administratie

Externe gebruiker toegang geven

Ik richt een nieuwe administratie in voor mijn cliënt

Als u als accountant een nieuwe administratie aanmaakt voor een cliënt dan wordt deze administratie eigendom van uw account. Voordat u de administratie overdraagt aan uw cliënt, dient u het eigendom van de administratie op te heffen. Kortom, u dient de administratie vrij te geven. Doet u dit niet, dan kan uw cliënt de administratie niet openen.
Heeft u de administratie vrijgegeven, maar moet u de administratie toch nog een keer openen, kies er dan voor om uw account niet opnieuw eigenaar van de administratie te laten worden.

Een administratie vrijgeven

Eigenaar worden van een administratie

Ik beheer nu de administratie, maar cliënt gaat dit zelf doen

Als u als accountant de administratie van een cliënt beheert, dan is deze waarschijnlijk eigendom van uw account geworden. Hierdoor hebben eventuele medewerkers ook toegang tot de administratie. Wil uw cliënt zelf de administratie gaan beheren, dan kunt u deze overdragen d.m.v. een kopie of een back-up. Voordat u de administratie overdraagt aan uw cliënt, dient u het eigendom van de administratie op te heffen. Doet u dit niet, dan kan uw cliënt de administratie niet openen.
Heeft u het eigendom opgeheven, maar moet u de administratie toch nog een keer openen, kies er dan voor om uw account niet opnieuw eigenaar van de administratie te laten worden.

Eigendom van een administratie overdragen

Eigenaar worden van een administratie

Ik kan de ontvangen administratie van mijn cliënt niet openen

Als u als accountant een administratie, een kopie of een back-up heeft ontvangen van uw cliënt en u kunt deze niet openen, dan krijgt u waarschijnlijk de fase 7-melding op uw scherm. Als dit gebeurt, dan heeft uw cliënt verzuimd u als accountant toegang te verlenen tot de administratie.

Fase 7 melding. Klik hier om te zien wat hiervan de oorzaak kan zijn.